مژده توکل

مژده توکل، روانشناس بالینی

ارائه خدمات روانشناسی در زمینه های:
درمان اختلالات اضطرابی و افسردگی آموزش مهارت های فرزند پروری
تکنیک مقابله با بدرفتاری در کودک تشخیص و درمان اختلالات یادگیری خاص
ارائه فعالیت های خاص به کودک شما برای غلبه بر مشکلات دیکته نویسی اصلاح خطاهای متداول در نوشتن
راهکارهایی برای توانمند کردن نیم کره های مغز کودک نقص توجه و تمرکز در کودکان
_اختلالات اضطرابی و افسردگی